Novi proizvodi

новембар 2014

PÖKELFIT® P 90 – Powerinjektion

PÖKELFIT® P 90 – MOGUNTIA otkriva novi način za obradu proizvoda za kuvanje iz salamure sa visokim procentom iskoristivosti.
Sredstvo za ubrizgavnje bazira se na standardnom ubrizgavanju, koje Vam omogućava da […]

Aplauz za Primu, novu atraktivnu seriju mešavina

„Reduced to the Max“ – “Svedeno na esenciju” mogao bi biti slogan pri razvoju ove serije mešavina pod brendom Prima.
Najkreativnije glave MOGUNTIA grupe sastale su se u odeljenju za primenjenju […]

октобар 2014

Salame – samo umočiti!

MOGUNTIA se u od osnivanja kompanije do danas od autsajdera razvila u predvodnika.
Moguntia je bila jedna od prvih firmi na tržištu koja je odustala od dodavanja laktoze, koja je alergenska […]

Održati svežinu

Tema koja je maltene neiscrpna, i uz to uvek pomalo zbunjujuća, je oblast svežine mesa i mesnih proizvoda.
Kako se može svežina najbolje i najjednostavnije konzervisati i kako nam može FRISCHIN® […]

PRINZENSCHMAUS® – pravi prestolonaslednik

Sa PRINZENSCHMAUS® je MOGUNTIA prerada mesa ponovo lansirala novi brend na tržište. Već nakon tri meseca statistika prodaje ukazuje na to da se od ovog proizvoda može mnogo očekivati.
Iako […]

M3295 RUBINAL® pur, prirodno crveno

Na upotrebu boje kao dodatka prilikom pripreme mesa se u mnogim delovima sveta gleda s kritikom.
Dok pravi karmin i njegovi derivati kao broj u E-sistemu, sve više nailaze na odbijanje, […]

M50883 SAFTEX® Structurizer i M50830 SAFTEX® Economizer

Najbolji kvalitet po tržišnim cenama postižete sa SAFTEX® Economizer proizvodima. Proizvodite najbolje kobasice po najboljim cenama.
Za najbolji zalogaj kobasice stara se SAFTEX® Structurizer. Usavršili smo i stabilizovali kobasice, od proizvodne […]