Na upotrebu boje kao dodatka prilikom pripreme mesa se u mnogim delovima sveta gleda s kritikom.

Dok pravi karmin i njegovi derivati kao broj u E-sistemu, sve više nailaze na odbijanje, a fermentisani pirinač nije prihvatljiv iz zdravstvenih razloga, pa stoga nije dozvoljen u nekim zemljama. S druge strane, začini i povrće kao prehrambene boje nemaju jednak oblik i stabilnost. S ovom problematikom se naša laboratorija u Maincu uhvatila u koštac i sa RUBINAL® pur razvila proizvod od povrća i voćnog ekstrakta, koji boji kao pravi karmin (E120), ali sa prednošću koju nema nijedan drugi proizvod, jer se ne deklariše kao bojeći prehrambeni agens u Evropi.

Više informacija o RUBINAL® pur kod Vašeg lokalnog menadžera.