Naziv „Balkan“ dolazi iz turskog jezika i u prevodu znači „planina“. Odnosi se na približno 600 kilometara dug planinski lanac u Bugarskoj, a danas se koristi i za celo Balkansko poluostrvo.

Što se tiče tradicije kada je hrana i istančanost ukusa u pitanju, oslikava se osmanlijski uticaj u rumunskoj, bugarskoj i kuhinjama bivših jugoslovenskih republika i Albanije, kao i uticaji Mađarske, Grčke i Turske. Čak i Austrija i Italija ostavljaju tragove u balkanskoj kuhinji. Balkanska kuhinja je začinjena i obilna. Ovo se oslikava i u spravljanju mesnih prerađevina.

Predstavljamo tri začinske mešavine, koje su naši menadžeri i stvaraoci kreirali sa odvašnjim firmama na licu mesta:

  • M50758 Mleveni Mix
  • M50757 Čevapčići tradicional
  • M57007 Kobasica za prženje Balkan

Čitajte više o novim mešavinama.