Aktivna redukcija salmonele, zaustavljanje listerija i drugih neželjenih mikroorganizama, vođeno ravnomerno i sigurno zrenje, najbolja fermentacija i još mnogo prednosti nudi Vam novi MOGUNTIA Protect System – zaštitni sistem.

Srž ovog sistema predstavljaju jedinstvene nove starter kulture, koje u sprezi sa Protect preparatima za zrenje čine optimalnu zaštitu. Više o zaštitnim kulturama pročitajte ovde.

Odgovarajuće preparate za zrenje, naći ćete ovde.