FRISCHIN® Rasant

Sa FRISCHIN® Rasant ste uvek korak napred, a ne samo onda kada je potrebna brzina!

Samo nakon tri časa potapanja, kožure su spremne za preradu. Ovde se kožura potapa u petoprocentni FRISCHIN® Rasant rastvor tri do četiri sata (zavisno od kvaliteta kožure). Kada se rastvor prospe, kožure se samo na kratko operu i samelju. Nakon suvog finog usitnjavanja, dodavanja leda i vode do 200%, mogu biti iseckane do potrebne čvrstine za preradu.

Još nekoliko saveta: Kvalitet kožure ima kod prerade znatnu ulogu. Trebala bi da bude sa što manje masnoće, pri klanju ne sme biti preparena i treba da bude pretežno od mlađih životinja. Na ovaj način, Vaš proizvod će biti savršen.