M55577 kombinovani začinski preparat P za živinske kobasice i viršle za barenje.

Da bi se pogodio perfektan ukus kod kobasice od živinskog mesa, pogotovo kod prerade ćurećeg mesa, mešanog delimično sa zamenom za meso, masnoćom ili s obe komponente, potreban je specijalno koncipiran preparat.

U tu svrhu su u M55577 kombinovani začinski preparat P sjedinjeni klasičan dodatak za mleveno/seckano meso, podešeni začini za živinske kobasice i harmonizujući oplemenjivač ukusa, visoko efektivan Power Huhn Aroma.

Ovde se, što se sastava tiče, još uvek nalazimo kod tradicionalnih kobasica za barenje. Ovo linearno strukturiranje podržava i klasičan način proizvodnje, ali ostavlja prostor i za kombinacije sa drugim emulzijama.

M55577 kombinovani začinski preparat P živinskoj kobasici daje, uz odgovarajuću tehnolgiju, ukus koji zaslužuje i to samo pri dodatku od 8 do 10 g po kilogramu mase.