Istorija

MOGUNTIA…  ime zvuči istorijski. Jer je u Moguntiacumu, kako se nazivao rimski logor na ušću Majne, započela trgovina začinima Rima sa Germanima. Tako je Majnc postao najstarije raskršće trgovine začinima Nemačke.

MOGUNTIA, kao mlin za začine, može pokazati istorijske dimenzije u celom svom razvitku. Istorija firme je prožeta uvek inovacijama, koje su imale odlučujući uticaj na tržište. Već je i sam početak bio označen takvom inovativnom idejom da se na njoj izgradila jedna cela industrijska grana, jer je osnivač mlina za začine MOGUNTIA mesar Friedrich Buchholz imao začuđujuće jednostavnu, ali genijalnu ideju, da mešavine začina za kobasice standardizuje u recepturama. Prednosti su jasne: kvalitet ostaje isti, proizvodnja je lakša, vreme se štedi, a zagarantovana je sigurnost.

Godine 1903. Friedrich Buchholz je osnovao mlin za mlevenje začina i dao mu naziv MOGUNTIA. Ovakav početak pionirskog rada ostao je putokaz koji usmerava ka daljem razvoju, a tradicija govori u prilog tome da uvek postavljamo više kriterijume i dobijamo nove ideje. Strategija ekspanzije, pogotovo u istočno-evropskim zemljama, je omogućila firmi MOGUNTIA da se u Evropi uzdigne kao jedno od vodećih začinskih postrojenja. MOGUNTIA proizvodi se u Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Japanu ili na Bliskom istoku na isti način prerađuju kao i u Nemačkoj ili Austriji.

Tako ne čudi činjenica da je snagom ideje nastala jedna od koncerna nezavisna, evropska grupacija firmi koja se specijalizovala za proizvodnju začina za prehrambene proizvode. Naš cilj ostaje isti: rešavanje problema pri proizvodnji hrane, jer svetsko tržište postaje sve kompleksnije, a samim tim i zahtevi partnera industrije prehrambenih namirnica.

U tom smislu MOGUNTIA ostaje putokaz budućnosti u ukusu, tehnologiji i sigurnosti.