Sirovi materijali i dobavljači

MOGUNTIA FOOD GROUP označava visok nivo sigurnosti proizvoda. Možemo Vam ponuditi ovu sigurnost jer pažljivo biramo naše dobavljače i sirovine. Naša kompanija ima međunarodnu mrežu kontakata, što nam omogućava izvor naših sirovina širom sveta. Ovo osigurava da se prirodna dobra uvoze direktno iz zemlje porekla.
Postrojenja MOGUNTIA FOOD GROUP takođe imaju tim za kupovinu u Kini. Ova zemlja porekla je jedna od najvažnijih za nas. Naši zaposleni su u neposrednoj blizini tržišta i dobavljača. To im omogućava da stupe u lični kontakt s dobavljačima i, ako je potrebno, izvrše provere proizvoda. Da bismo se blagovremeno informisali o fluktuacijama i nedostacima proizvodnje na svetskom tržištu i mogli brzo reagovati, imamo stabilnu mrežu izvora informacija i kontakata, kao i solidne odnose sa dobavljačima. Na taj način se obezbeđuje konstantno snabdevanje naših kupaca!

Oslanjamo se na pažljiv izbor sirovina

Potencijalni dobavljači prolaze kroz obiman postupak testiranja. Izbor dobavljača vrši se na osnovu liste koja uključuje odobrene dobavljače koji su dodati na ovu listu putem akvizicija (za nove artikle ili promenljive tržišne uslove), preporuka i / ili revizija. Revizija ispituje da li procesi, zahtevi i smernice ispunjavaju tražene standarde. Kriterijumi za izbor dobavljača su: kvalitet / sigurnost, dostupnost, cena / performanse, uslovi isporuke i garantovane osobine. Pre prve isporuke svaki dobavljač mora biti proveren i odobran pomoću provere dokumenta (potvrde, samootkrivanje, upitnici, revizorski izveštaji) osiguravanjem kvaliteta.

Dobro je znati da:
  • Koristimo sirovine iz čitavog sveta
  • Imamo strog postupak odobravanja novih dobavljača
  • U Kini imamo svoj tim za kupovinu
  • U stalnom smo kontaktu sa našim dobavljačima
  • Imamo međunarodne kontakte
  • Posedujemo RSPO certifikat za palmino ulje
  • Posedujemo Halal certifikat
  • Posedujemo Kosher certifikat