SAVET STRUČNJAKA

Za dobre proizvode potrebna je dobra usluga.

 

Tim stručnih savetnika MOGUNTIA FOOD GROUP uključuje 8 profesionalaca koji Vam uvek stoje na raspolaganju, za bilo kakve probleme i pitanja. Naši profesionalni savetnici su stručnjaci za pitanja koja se odnose na proizvodnju mesa i kobasica, praktičnost, specijaliteta u segmentu mesnih prerađevina, zakona, pravila o hrani, receptura i creva za kobasice. Njihova kompetencija zasniva se da dugogodišnjem iskustvu i dobroj obuci mesarskih i kuhinjskih majstora, kao i mesnih i prehrambenih tehničara.

Naši kreativni umovi Vam u svakom trenutku pružaju efikasna, ekonomična i individualno prilagođena rešenja za vaše proizvode. Takođe nudimo zanimljive seminare i kurseve, obuke na kojima možete učestvovati i nastaviti svoje profesionalno usavršavanje. Ovo znanje možete da integrišete u svoju svakodnevnu rutinu rada i Vaši proizvodi imaće lep izgled i poboljšan kvalitet.

VAŠ USPEH JE NAŠA MISIJA

Prednosti za Vas:

  • NInovativne ideje za nove recepte
  • NEfikasna optimizacija proizvoda
  • NIndividualni razvojni rad
  • NRešavanje problema
  • NUsluga recepta
  • NPraktični saveti za vežbanje